HOME ABOUT PRODUCT CONTACT US


หมวดสินค้า : กระดาษทราย


  7. ล้อทราย ล้อสก็อตไบท์ล้วน


รหัส

รายการ

ขนาด

เบอร์

E138
E139
E140
E141
E142
E143
E144
E145
E146
E147
E148
E149
E150
E151
E152
E153
E154
E155
E156
E157
E158
E159
E160
E161
E162
E163
E164
E165
E166
E167
E168
E169
E170

ล้อทราย (100 x 25 x รู 13 m/m)
ล้อทราย (100 x 50 x รู 13 m/m)
ล้อทราย (125 x 25 x รู 13 m/m)
ล้อทราย (125 x 50 x รู 13 m/m)
ล้อทราย (150 x 25 x รู 16 m/m)
ล้อทราย (150 x 38 x รู 16 m/m)
ล้อทราย (150 x 50 x รู 16 m/m)
ล้อทราย (200 x 25 x รู 25 m/m)
ล้อทราย (200 x 38 x รู 25 m/m)
ล้อทราย (200 x 50 x รู 25 m/m)
ล้อทราย (250 x 25 x รู 25 m/m)
ล้อทราย (250 x 38 x รู 25 m/m)
ล้อทราย (250 x 50 x รู 25 m/m)
ล้อทราย (300 x 25 m/m)
ล้อทราย (300 x 38 m/m)
ล้อทราย (
300 x 50 m/m)
ล้อทราย (
300 x 63 m/m)
ล้อทราย (
300 x 75 m/m)
ล้อทราย (
300 x 100  m/m)
ล้อทราย (
350 x 25 m/m)
ล้อทราย (
350 x 38 m/m)
ล้อทราย (
350 x 50 m/m)
ล้อทราย (
350 x 63 m/m)
ล้อทราย (
350 x 75 m/m)
ล้อทราย (
350 x 88 m/m)
ล้อทราย (
350 x 100 m/m)
ล้อทราย (
400 x 25 m/m)
ล้อทราย (
400 x 38 m/m)
ล้อทราย (
400 x 50 m/m)
ล้อทราย (
400 x 63 m/m)
ล้อทราย (
400 x 75 m/m)
ล้อทราย (
400 x 88 m/m)
ล้อทราย (
400 x 100 m/m)

4” x 1”
4” x 2”
5” x 1”
5” x 2”
6” x 1”
6” x 1.5”
6” x 2”
8” x 1”
8” x 1.5”
8” x 2”
10” x 1”
10” x 1.5”
10” x 2”
12” x 1”
12” x 1.5”
12” x 2”
12” x 2.5”
12” x 3”
12” x 4”
14” x 1”
14” x 1.5”
14” x 2”
14” x 2.5”
14” x 3”
14” x 3.5”
14” x 4”
16” x 1”
16” x 1.5”
16” x 2”
16” x 2.5”
16” x 3”
16” x 3.5”
16” x 4”

40 – 600
40 - 600
40 – 600
40 - 600
40 - 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
40 – 600
DIAMETAL & DIAMOND INQUIRE NOW!


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดเม็ททอล แอนด์ ไดมอนด์

เลขที่ 98/64 ม.6 ถ. ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Mobile : 085-895-0257, 095-880-4949
Line ID : Diametal&Diamond
E-Mail : diametal.diamond@gmail.com


วิธีการชำระเงิน

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

ชื่อบัญชี หจก.ไดเม็ททอล แอนด์ ไดมอนด์
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศรีนครินทร์ กม.14
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่ 253 - 0 - 02715 - 3

กรอกข้อมูลที่คุณต้องการ
ชื่อ-สกุล   
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  
เครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ  
ข้อความ  
อีเมล์ / E-mail  

กรอกอักขระที่ปรากฏในภาพ