HOME ABOUT PRODUCT CONTACT US


หมวดสินค้า : กระดาษทราย


  4.ล้อทรายมีแกน


รหัส

รายการ

ขนาด

เบอร์

E111

ล้อทรายมีแกน     6 m/m

1” x 1” (25 x 25 m/m) 40 – 600

E112 ล้อทรายมีแกน     6 m/m 1” x 1.2”    (25 x 30 m/m) 40 – 600
E113 ล้อทรายมีแกน     6 m/m 1.2” x 0.8”   (30 x 20 /m) 40 – 600
E114 ล้อทรายมีแกน     6 m/m 1.2” x 1” (30 x 25 m/m) 40 – 600
E115 ล้อทรายมีแกน     6 m/m 1.2” x 1.2”     (30 x 30 m/m) 40 – 600
E116 ล้อทรายมีแกน     6 m/m 1.5” x 1”    (40 x 25 m/m) 40 – 600
E117 ล้อทรายมีแกน     6 m/m 1.5” x 1.2”  (40 x 30 m/m) 40 – 600
E118 ล้อทรายมีแกน     6 m/m 2” x 1” (50 x 25 m/m) 40 – 600
E119 ล้อทรายมีแกน     6 m/m 2” x 1.2”     (50 x 30 m/m) 40 – 600
E120 ล้อทรายมีแกน     6 m/m 2.5” x 0.8”    (63 x 20 m/m) 40 – 600
E121 ล้อทรายมีแกน     6 m/m 2.5” x 1.2”    (63 x 30 m/m) 40 – 600
E122 ล้อทรายมีแกน     6 m/m 3” x 1.2” (76 x 30 m/m) 40 – 600DIAMETAL & DIAMOND INQUIRE NOW!


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดเม็ททอล แอนด์ ไดมอนด์

เลขที่ 98/64 ม.6 ถ. ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Mobile : 085-895-0257, 095-880-4949
Line ID : Diametal&Diamond
E-Mail : diametal.diamond@gmail.com


วิธีการชำระเงิน

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

ชื่อบัญชี หจก.ไดเม็ททอล แอนด์ ไดมอนด์
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา ศรีนครินทร์ กม.14
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่ 253 - 0 - 02715 - 3

กรอกข้อมูลที่คุณต้องการ
ชื่อ-สกุล   
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  
เครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ  
ข้อความ  
อีเมล์ / E-mail  

กรอกอักขระที่ปรากฏในภาพ